Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Nov 6, 2007 in Bloody Rose, Books, Fanfictions | 0 comments

Bloody Rose Chapter 4

Bloody Rose Chapter 4

Нищо от написаното не е реалност. Сам и Дийн Уинчестър са герои принадлеждащи на създателят им Ерик Крипки, а главната героиня е плод на въображението ми изграден върху...

Read More

Posted by on Oct 7, 2007 in Bloody Rose, Books, Fanfictions | 0 comments

Bloody Rose Chapter 3

Bloody Rose Chapter 3

Нищо от написаното не е реалност. Сам и Дийн Уинчестър са герои принадлеждащи на създателят им Ерик Крипки, а главната героиня е плод на въображението ми изграден върху...

Read More

Posted by on Oct 5, 2007 in Bloody Rose, Books, Fanfictions | 0 comments

Bloody Rose Chapter 2

Bloody Rose Chapter 2

Нищо от написаното не е реалност. Сам и Дийн Уинчестър са герои принадлеждащи на създателят им Ерик Крипки, а главната героиня е плод на въображението ми изграден върху...

Read More

Posted by on Oct 4, 2007 in Bloody Rose, Books, Fanfictions | 0 comments

Bloody Rose Chapter 1

Bloody Rose Chapter 1

Нищо от написаното не е реалност. Сам и Дийн Уинчестър са герои принадлеждащи на създателят им Ерик Крипки, а главната героиня е плод на въображението ми изграден върху...

Read More

Pin It on Pinterest